Adjunkter, hjälppräster och vice pastorer i Kila pastorat


Av Carl-Johan Ivarsson, mars 1999.

Denna sammanställning över extra ordinarie präster som tjänstgjort i Kila pastorat, grundar sig huvudsakligen på Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar av Anders Edestam (1965-75). På grund av att herdaminnets uppgifter om befordringsgången för präster i äldre tid inte är fullständig har jag använt en förteckning som finns i Kila kyrkoarkiv P:1 (numera i Värmlandsarkiv, Karlstad). Den är utförd av kontraktsprosten Anders Lignell och omfattar perioden ca 1750-1839.

Naturligtvis är det ett stort antal präster som inte finns med i nedanstående förteckning, p. g. a. de luckor som finns i arkiven. För detaljerade uppgifter om prästerna hänvisas till herdaminnet

Benedictus Magni Hasselberg 1718-1722
Kommen från Alster. Död 1727 i Karlstad. Han var måg till kyrkoherde Johannes Dionysius Chenon.

Elias Lindgren 1742-1743, 1748-1756
Född 1702. Död 1766 i Blixbol, Gillberga

Erik Cederlöf 1746-1760
Född 1712 i Karlstad. Komminister i Tveta 1760. Död 1765.

Petrus Modén 1756-1757
Född 1720 i Älgå. Sockenadjunkt i Torp 1752-1756. Död 1764 i Eda.

Olof Bergenhem 1758-1759?
Född 1724 i Dalby. Död 1759. Han var måg till kyrkoherde Carl Magnus Bodin.

Carl Loffman 1766-1767
Född 1730 i Stavnäs. Död 1797 i Sillerud.

Sven Lizell 1768-1769
Född 1738 i Lerdal. Sockenadjunkt i Svanskog 1769, komminister i Råggärd 1771, dito i Nyed 1783. Död 1798 i Älvsbacka.

Johan Öngren 1769-1771
Född 1744 i Östra Fågelvik. Skolmästare i Kristinehamn 1780. Död 1809 i Kristinehamn.

Arvid Ullgrund 1769-1770
Född 1742 i Rudskoga. Avsatt från prästämbetet 1799. Död 1803 i Visnum.

Olof Bjurbäck 1775-1776
Född 1750 i Lungsund. Kyrkoherde i Filipstad 1802, biskop i Karlstads stift 1805. Död 1829. Han skänkte 1816 till Kila församling den svarta mässhake med silvertrådsbroderier som ännu brukas på långfredagen.

Peter Wåhlstedt 1776-1785
Född 1752 i Grava. Död 1785 i Torp, Kila. Han var måg till kyrkoherde Elof Seidelius.

Hans Wikander 1778-1779
Född 1753 i Vårvik. Brukspredikant i Karlsdal 1779-1781, sockenadjunkt i Blomskog 1785. Död 1788 i Blomskog.

Erik Kjellgren 1784-1790
Född 1745 i Fryksände. Sockenadjunkt i Kila och Tveta 1790, komminister i Ör 1797. Död 1803 i Ör.

Johan Edgren 1790-1791
Född 1761 i By. Kyrkoherde i Köla 1811. Död 1814 i Köla.

Sven Engblad 1792-1793
Född 1766 i Grinstad. Skolmästare i Åmål 1805. Död 1809 i Åmål.

Elof Lagerlöf 1797-?
Född 1772 i Arvika. Drunknade i Gillbergaälven 1807.

Henrik Spongberg 1803-1804
Född 1759 i Karlskoga. Skolmästare i Kristinehamn 1811. Död samma år.

Malachias Hasselström 1805-?
Född 1772 i Grums. Komminister i Gräsmark 1814. Död 1819 i Gräsmark.

Olof Lövin 1806-1807
Född 1779 i Gillberga, död där 1811.

Lars Pettersson 1807-1810, 1813-1814
Född 1779 i Kumla (T). Komminister i Grums 1819, dito i Östra Fågelvik 1832. Död 1846 i Östra Fågelvik.

Nils Lorentz Atterberg 1810-1812
Född 1780 i Holmedal. Kyrkoherde i Holmedal 1822, död där 1848.

Anders Lignell 1812-1813
Född 1787 i Edsleskog. Komminister i Dalskog 1813-1815. Kyrkoherde i Kila 1826, kontraktsprost. Död 1863 i Kila.

Fredrik Johan Gihl 1814-1818
Född 1786 i Segerstad. Brukspredikant i Gustaf Adolf 1819. Komminister i Glava 1828, dito i Bjurtjärn 1846. Död 1860.

Samuel Fryxell 1818-1819
Född 1794 i Högsäter. Hörare i Kristinehamn 1820-1823. Avsatt från prästämbetet 1824. Död i Ör 1875.

Per Lignell 1819-1825
Född 1791 i Mo. Död 1825 i Kila. Begravd på Kila kyrkogård, där hans gravsten, rest av brodern Anders, står till vänster om kyrkogårdens huvudgrind.

Olof Lidén 1825 juli-september
Född 1792 i Silbodal. Komminister i Grums 1832, kyrkoherde i Silbodal 1840. Död 1851 i Silbodal.

Daniel Sillén 1825-1826
Född 1793 i Blomskog. Komminister i Karlstad 1828, utnämnd till kyrkoherde i Rudskoga. Död 1838 i Karlstad.

Lars Rolander 1825-1829
Född 1799 i Torsby (O). Komminister i Millesvik 1845, dito i Östra Fågelvik 1851. Död 1857 i Östra Fågelvik.

Jacob Matthias Freudenthal 1829-1830
Född 1799 i Älgå. Kyrkoherde i Torp 1838, dito i Tösse 1847. Död 1885 i Tösse.

Johan Svensson 1830-1832
Född 1803 i Rännelanda. Sockenadjunkt i Brunskog 1840, komminister i Hammarö 1841, dito i Ransäter 1850, kyrkoherde i Blomskog 1860. Död i Blomskog 1867.

Christian Hedrén 1833-1837
Född 1807 i Eda. Sockenadjunkt i Svanskog 1837, komminister i Ed 1859, kyrkoherde i Dals-Ed 1868. Död 1873 i Dals-Ed.

Johan Peter Pihlgren 1837-1838
Född 1813 i Nor. Komminister i By 1850, kyrkoherde i Ekshärad 1874. Död 1884 i Ekshärad.

Johan Lindbom 1838-1839
Född 1800 i Ödeby (T). Komminister i Ånimskog 1839. Död 1858 i Ånimskog.

Carl Erik Bengzon 1839-?
Född 1811 i Julita (D). Komminister i Älgå 1858. Död 1864 i Älgå.

Johan August Almqvist 1841-1850
Född 1808 i Åmål. Kapellpredikant i Lekvattnet 1850, kyrkoherde i Norra Ny 1862, kontraktsprost. Död 1879 i Norra Ny.

Solon Hammargren 1852-1860
Född 1812 i Karlstad. Komminister i Fröskog 1860, kyrkoherde i Silbodal 1868. Död 1893 i Silbodal.

Oskar Lindegren 1855 maj-augusti
Född 1832 i Östra Ämtervik. Sockenadjunkt i Svanskog 1859, dito i Mo 1862, t. f. komminister i Östra Ämtervik 1867, kyrkoherde i Bjurtjärn 1873, dito i Bolstad 1876. Död 1884 i Bolstad.

Olof Tenow 1860-1862
Född 1810 i Sillerud. Kyrkoherde i Fosie och Lockarp, Lunds stift 1862, dito i Rudskoga 1865. Död 1899 i Rudskoga.

Johan Gerdin 1878-1879
Född 1849 i Huggenäs. Adjunkt vid folkskoleseminariet i Uppsala 1880. Död 1915.

Olivier Brynteson 1880, 1880-1882, 1882-1891
Född 1851 i Ärtemark. Kyrkoherde i Ärtemark 1891. Död 1913 i Ärtemark.

Alexander Fröding 1889-1890
Född 1853 i Skövde (R). Komminister i Tveta 1899, dito i Sunne 1907. Död 1920 i Sunne.

Charles Piltz 1929-1932
Född 1899 i Östra Fågelvik. Komminister i Järnskog 1932-1966. Död 1986 i Karlstad.

Nils Edner 1932-1937
Född 1908 i Rännelanda. Komminister i Östra Fågelvik 1937, kyrkoherde i Kroppa 1946-1974. Död 1982 i Karlstad

Torsten Hagensgård 1937-1939
Född 1904 i Ransäter. Komminister i Nyskoga 1939, dito i Filipstad 1942. Kyrkoherde i Filipstad 1959-1969. Död 1990 i Lund.

Ferdinand Eriksson 1979-1980
Född 1908 i Ekshärad. Komminister i Högerud 1944, kyrkoherde i Millesvik 1951-1978, kontraktsprost. Han upprätthöll komministertjänsten under vakansen mellan Nilsson och Törnqvist. Död 1993 i Säffle.