Kila Bygdeblad


Grundad 1990
Fyra nummer per år: Påsk, midsommar, hösten och jul
Utdelas gratis till hushållen i Kila

Ansvarig utgivare
Gunnar Axelsson, tel kväll 0533-630 83
e-post: gunnar.axelsson@s.lrf.se 

Kassör
Anette Eriksson, tel 0533-640 88

Adress
Kila Bygdeblad
c/o Gunnar Axelsson
Torstensbyn Västbacken
661 94  Säffle

Tryckeri
GILKO, Aspsäter, Gillberga.

Vill Du Prenumerera eller ge bort fyra nummer som gåva?
Betala in 100:- på vårt plusgiro 65 15 86-0.
OBS! Skriv fullständig adress.

Vill Du medarbeta i tidningen?
Skicka manus, bilder och vad Du tycker skulle passa i bygdebladet till ovanstående adress. Skriv namn och adress på baksidan av foton och annat, så Du kan få det i retur.

Vill Du annonsera?
Vänd Dig till redaktionen eller någon i Byalaget.

Kila Bygdeblad använder studiematerial från Studieförbundet Vuxenskolan.