Vem är Gunnar Jonsson?    


Jag är född 1958 och uppvuxen på Sveavägen 12 i Säffle. Efter tre-årigt tekniskt gymnasium med inriktning på industrielektronik, anställdes jag i en helt annan bransch vid Värmlands Trä i Säffle, där jag nu är hyvelmästare.

Jag började släktforska den 23 oktober 1980 och har mina anor främst i Värmland (längs Byälven och Klarälven) och Ångermanland (runt Säbrå). Jag har sedan 1987 lett studiecirklar i släktforskning, numera inom Studieförbundet Vuxenskolan. Jag har INTE anor på Värmlandsnäs.

Jag har varit medlem i Värmlands Släktforskarförening sedan starten 1983, och blev vald till sekreterare 1993. Inom föreningen är jag även redaktör för dess hemsida och ansvarig för postorderförsäljningen samt samordnare för kyrkboksregistren.

Övriga föreningsuppdrag med forskaranknytning är som databasansvarig för domboksregistret hos Föreningen Tingshuset i Häljebol samt DISGEN-fadder. Jag är även medlem i Kila Hembygdsförening och Kila Östra Bygdegårdsförening.

Mina forskarprojekt är bygdeforskning i Kila (främst östra delen), register till arkivalier rörande Kila, ättlingar till klockaren Elias Carlberg i Kila samt "konsultarbete" i torpinventeringar runt Säffle.

Jag bor kvar i Säffle i mina morföräldrars hus. Mina intressen förutom släktforskning är bygdeforskning, data (bl a databashantering och bildbehandling), amatörradio och svampplockning.

Varför just Kila?

1980 började jag släktforska, och på min mors sida fanns de flesta anorna i Kila socken. Både morfar och mormor är födda i Djupviken, och bakåt finns anor både i västra och östra Kila. Endast ett fåtal hemman saknas i min antavla. Under min uppväxt hade vi dessutom en sommarstuga vid Harefjorden i Mörtviken på morfars föräldragård Norra Ekebacken.

1984 kom jag med i den grupp som torpinventerar i östra delen av socknen. Jag började så småningom att forska i alla källor som berör Kila, och gör dessutom register till bl a födde- vigde- och dödböckerna. Alla forskningsresultat registreras på dator, och jag delar gärna med mig av uppgifter till släkt- och bygdeforskare.

Så trots att jag bor i Säffle, blev Kila på något sätt "min" socken. Och som så många andra ville jag ha en egen hemsida. Men till skillnad mot alltför många privata hemsidor, ville jag att den skulle ha ett värdefullt innehåll även för andra. Valet föll då på att göra en sida om Kila socken, och då främst i avseende på släkt- och bygdeforskning. Här samlas nu register och utdrag från olika historiska källor, samt artiklar mm skrivna av både mig och andra.