Kila i historiskt perspektiv


Kila är en av Värmlands äldsta socknar och omnämns första gången 1348. Kila var intill 1961 moderförsamling i ett pastorat som också bestod av Tveta och till 1936 Svanskog. 1962 blev Kila annexförsamling till Gillberga för att 2002 bli en del av Säffle pastorat.

Kila tillhörde under medeltiden Sunds härad, senare Näs härad. Församlingen ingår i Gillbergs kontrakt och Karlstads Stift.

Mycket kan skrivas om Kila. Ett urval av vad som finns, presenteras under nedanstående länkar.

Adjunkter, hjälppräster och vice pastorer i Kila pastorat 
Bönder i Kila under 1500-talet - Excelfil med namnutdrag ur skattelängder
Kila kyrka - historik och beskrivning 
Klockare och organister i Kila 
Kyrkväktare i Kila 
Kyrkvärdar i Kila 
Mor Annas anor 
Präster från Kila - Om prästmän bördiga från Kila 
Series Pastorum - Kyrkoherdar och komministrar 
Statistik mm 
Utdrag ur och register till kyrkböcker mm 

Hembygdskartan 1888 (OBS stor bildfil - ca 42 Mbyte)
Ortnamnen i Kila (Extern länk)


"Historien är den version av det förflutna som folk har enats om"
Napoleon