Innehållsförteckning till skriftserien Kilabygden


Jul- och hembygdsboken Kilabygden utgavs 1931-37 av folkskollärare Folke Sjöman, född i Rud, Kila, men vid tiden bosatt i Tösse.

De sju årgångarna är av största intresse för alla med anknytning till Kila och innehåller en lång rad artiklar.

Kilabygden 1931

Julbetraktelse av kyrkoherde Fredrik Fredriksson, Kila, hållen i Lungsunds kyrka 1863.

Min hembygds kyrka, dikt av kyrkvaktmästare Frans V. Andersson, Kila.

Svenska kolonien på Bishop Hill, historisk skildring av svenska nybyggarlivet i Förenta Staterna under förra århundradet, av pastor i Augustana Synoden Emil Johnson.

Sagan om det underbara garnet, fantasibetonad hembygdsskildring av lärarinnan Olga Ekman-Larsson, Hammarö.

Biskop Nils Lövgren, biografi av domprosten C. V. Bromander, Karlstad.

Trenne möten, berättelse av Vera.

Tal vid Brunkebergsminnets firande i Stockholm den 10 okt. 1931, av komminister Gustaf Kihlstedt.

Lista över 1930 avlidna kilabor, av pastor C. Nilsson.

Sordin, två dikter av Anders.

Tillbaka och framåt, nyårsbetraktelse av pastor Viktor Johansson, Munktorp.

Kilabygden 1932

När tiden var fullbordad, av pastor A. G. Lund.

Byälven, av Henning N.

Den gamla kvarnen vid Kilaälven av J. Rudh.

En av de sista björnarna i Kila, av gammal jägare från Kila.

Några anteckningar om skolväsendets utveckling i Kila, av folkskollärare Gösta Carlsson.

Några drag ur den stora väckelsens historia, av teol. lic. Axel Johansson.

Laurasberg, av A. A:son.

Bilder ur sjömanslivet, av komminister Carl Sjöman.

Redogörelse över församlingsfondens ställning den 1 okt. 1932.

Lista över år 1931 avlidna kilabor, av kyrkoherde Fredrik Fredriksson.

Tankar vid årsskiftet, av kyrkoherde Ragnar Johansson.

Kilabygden 1933

Advent, av komminister Gustaf Kihlstedt.

Jesus - världens ljus, av kyrkoherde A. J. Bengtsson.

Den ensamma stjärnan, av kyrkvaktmästare Frans V. Andersson.

Julseder från början av 1800-talet, av lärarinnan Agnes Olsson.

Något om backstuguliv i västra Kila, av Gerhard Takman.

Min barndomsbygd, av Arvid.

Sagan om Ärtskallarne, av K. E. Rud.

Min hemby, av lärarinnan Olga Ekman-Larsson.

Mina första intryck av Kila, av folkskollärare Tryggve H. Nilsson.

Folkseder och högtidsbruk i hembygden, berättade av Eufrosyne Axelsson, f. Bromander, och upptecknade av folkskollärare Folke Sjöman.

I digerdödens spår, av Ragnwald Tordsson.

Några tankar i en aktuell fråga, av farbror Torkel.

Lista över år 1932 avlidna kilabor, av komminister J. A. Tronelius.

Låt upp för Jesus, av distriktssekreterare H. Rudqvist.

Kilabygden 1934

Herren kommer, av komminister Gustaf Kihlstedt.

Frid på Jorden, av Anders.

Himlabud hos vakande herdar, av pastor Ernst Pettersson.

Tornbyggarna, av komminister Gustaf Kihlstedt.

En dikt från Västra Smedbyn, av domprosten C. V. Bromander.

Säter, av J. Rudh.

Knut Svinehuvud och smeden Rudfelt, av folkskolläraren Tryggve H. Nilsson.

Johan Erik Bodin, av folkskolläraren Gösta Carlsson.

Djupt in i skogen..., av Ats-ög.

Hågkomster och livsintryck från Kila församling, av komminister Charles Nilsson-Piltz.

Något om den religiösa verksamheten i Kila, av N. H. E, H. R., O. Enmalm, J. Lindström och Erik G. A. Erikson.

De heligas samfund, av komminister Carl Sjöman.

Redogörelse över Församlingsfondens ställning den 1 okt. 1934.

Lista över år 1933 avlidna kilabor, av pastor N. Edner.

Nyårsbetraktelse, av pastor N. Edner.

Kilabygden 1935

Julbetraktelse av kyrkoherde A. Karlberg.

Julens klockor ringa snart, av G. C.

Anders Lignell och Jonas Ifvarsson, av  komminister Gustaf Kihlstedt.

Finn-Matti, av teol. dr. C. A. Lindvall.

Svenska kolonien i New Sweden, Maine, av pastor Emil Johnson.

Brev från en kilabo i Australien, av Axel Johansson.

En älgfamilj, av J. Rudh.

Några hågkomster från min skoltid i Kila åren 1866-1872, av f. d. kyrkovärden L. V. Olsson.

Hembygda drar, av Anners på Näse.

Redogörelse över Församlingsfondens ställning den 1 okt. 1935.

Lista över år 1934 avlidna kilabor, av pastor N. Edner.

Nyårsbetraktelse, av folkskolläraren Ragnar Larsson.

Kilabygden 1936

Rum för Jesus, av folkskollärare Folke Sjöman.

Tempelklockan.

Vid Kila kyrkas återinvigning, av v. pastor N. Edner.

Min barndoms kyrka, av E-n.

Prosten Johannes Dionysius Chenon, av komminister Gustaf Kihlstedt.

Den gamla ljusstakens berättelse, av distriktssköterskan Berta Olsson.

Efter femtio år, av J. Rudh.

Svensk-amerikanarens hem och hemliv i Förenta Staterna, av t. f. kyrkoherden Emil Johansson.

Redogörelse över församlingsfondens ställning den 1 okt. 1936.

Lista över år 1935 avlidna kilabor, av v. pastor N. Edner.

Nyårsbetraktelse, av kyrkoherde Ragnar Johansson.

Kilabygden 1937

Julbetraktelse, av komminister Helge Lundbom.

Kristihimmelsfärdskyrkan, av lärarinnan Olga Ekman-Larsson.

Min hemby, av Henning Nilsson i Knöstad.

En aftonvisa, dikt av Richard Orremo.

Med bil till Norra Ishavet, av Margit Wallenqvist.

Några glimtar ur en hädangången Kilabos kristna liv och gärning, av fru Inga Toremark.

Doktor Sörensen, en välrenommerad kvacksalvare.

Några synpunkter på ungdomens nöjen, av lektor Axel Johansson.

Redogörelse för församlingsfondens ställning den 1 okt. 1937.

Lista över år 1936 avlidna kilabor, av pastor T Hagensgård.

Nyårsbetraktelse, av pastor J Lindström.