Kila kyrka
Historik och beskrivning


Byggnadshistoria
Inredning och inventarier
Kyrkogården
Den gamla kyrkan

Denna beskrivning bygger på en beskrivning jag gjorde 1988 och 1989, men skriften har 1995 betydligt bearbetats och utökats. Skriften har lätt bearbetats och kompletterats för publicering på internet i mars 1999.

Carl-Johan Ivarsson cj.ivarsson@telia.com


Källor och litteratur

Otryckt

-Antikvariskt-topografiska arkivet, Stockholm.
-Inventarium 1830 (av Anders Lignell och Nils Selldén).
-Riksantikvarieämbetets arkiv.
-Kungl. Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrås arkiv.
-Kila kyrkoarkiv (delvis i Göteborgs Landsarkiv):
-Inventeringar 1692, 1763, 1764, 1781, 1790, 1954, 1988.
-Ministerialbok C:1
-Jonasson, Rune: Glimtar ur Kila sockens historia. Kila medeltidskyrka; Ett försök till rekonstruktion. Kompendium 1995.

Tryckt

-Begravningsplatser i Värmlands län. Del 1. Länsstyrelsen i Värmlands län 1988:5.
-Bromander, C. V.: Ur Kila sockens kyrko- och prästgårdskrönika, Karlstads stifts julbok 1928, sid. 61-86. Karlstad 1928.
-Densloe, Ulf B.: Västra Ämterviks kyrka. Vägledning. Ystad 1973.
-Djurklou, N. G.: Bidrag till Wermlands antiqvariska topografi. Andra delen. Westra Wermland. Särtryck ur Värmland förr och nu 1956. Karlstad 1956.
-Edestam, Anders: Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar, del IV. Karlstad 1970.
-Edner, Nils: Vid Kila kyrkas återinvigning, Kilabygden 1936, Åmål 1936, sid. 7-18.
-Hallbäck, Sven-Axel: Medeltida dopfuntar i Värmland. Karlstad 1965.
-Hammarin, Johan: Carlstads stifts herdaminne, del 2. Carlstad 1847.
-Inventarium över svenska orglar. 1990:I. Tostared 1990.
-Jansson, Sven B. F.: Värmlands runinskrifter. Stockholm 1978
-Lagerlöf, Erland: Medeltida träkyrkor II. Volym 199 av Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Stockholm 1985.
-Schyman, Iwan: Värmlandsnäs från forntid till nutid II. Karlstad 1982 (1958).
-Åmark, Mats: Sveriges medeltida kyrkklockor. Stockholm 1960.

© Carl-Johan Ivarsson 1999