Kyrkväktare i Kila


Namn   Nämnd år
Olof Bryngelsson i Svanhult 1692-
Jon Fiskare -1708
Erik Göransson (även klockare) 1708-
Torsten i Fjäll 1720t-1735
Per Jansson (även kyrkvärd) 1735-1763
Olof Andersson i Rud 1763-1790
Anders Fjällman 1790-1815
Anders Nilsson i Sjödalen 1815-1817
Olof Nilsson Bolman 1818-1853
Olof Sätterman 1854-1857
Johannes Depui 1857-1892
Anders Olsson på Marieberg 1893-1899
Anders Gustaf Jonsson från Bråten 1900-1915
Frans Andersson 1915-1952
Nils Andersson 1952-1963
Ragnar Nordström 1963-1980
Bror Andersson 1978-
Gösta Edvardsson 1980-

Källor:
Sockenstämmoprotokoll 1692-1862
Kyrkostämmoprotokoll 1863-ca 1930
Kyrkorådsprotokoll ca 1930-

Forskare:
Carl-Johan Ivarsson, V Takene i Kila 1999