Kyrkvärdar i Kila


Namn   Bostadsort   Nämnd år
Hemming Jonsson Torp/Östensbyn/Sätterskog -1692-1724
Per Vävare   1692-
Gudmund Norberg (Löwenhielm) Ström -1702
Börje Ersson Boda 1702-
Johan Persson Kråkbråten -1709
Olof Esbjörnsson Stora Backa 1709-
Nils Olsson Torp 1724-1729
Johan Gudmund Löwenhielm Ström 1729-1736
Erik Uggla, löjtnant Säter 1736-1744
Jonas Hallerud -1740-1744
Jan Nilsson Sätterskog 1744-
Erik Hertz Bunäs 1744-1759
Per Alexandersson Kållerud ca 1750
Anders Hemmingsson Rud 1759-1775
Per Jansson (även kyrkväktare) Flatebyn -1762
Jon Olsson Gambol 1762-1784
Anders Andersson Fjäll 1775-1782
Jöns Kihlgren Södra Ed 1782-1797
Erik Jansson Sätterskog 1784-1795
Per Persson Kållerud 1795-1797
Nils Hansson Sandbol 1797-1826
Anders Andersson Västra Takene 1797-1803
Jan Persson Björkås 1803-1836
Per Nilsson Sätterskog 1826-1837
Elias Andersson Carlberg Västra Smedbyn/Södra Höke 1836-1862
Anders Jansson Björkås/Norra Ed/Bunäs 1837-1853
Johannes Jonasson Öxnevål 1853-1860
Olaus Andersson Rud 1861-1883
Johannes Eriksson Björkås 1862-1889
Anders Gustaf Olsson Norra Ed 1883-1924
Nils August Jansson Södra Ed 1889-1918
Oskar Olsson Södra Ed 1918-1936
Karl Johansson Bunäs 1925-1943
Adolf Andersson Öxnevål 1936
Fridolv Johansson Rud 1936-1967
Fritz Johansson Björkås 1943-1955
Emil Johansson Sätterskog 1944
Karl Bäcklund Stora Backa 1956-1979
Carl Johansson Torstensbyn 1960-1979
Carl Nilsson Knöstad 1968-1982
Ruth Sahlén Prästgården/Kråkbråten 1974-1985
Kerstin Bernhardsson Torp 1974-1985
Gunnar Johansson Bunäs 1979-1982
David Schullström Ranglebyn 1983-1997
Karl-Erik Anteryd Ranglebyn 1983-1987
Ally Hargåker Östra Takene 1983-1993
Bertil Ingback Marieberg 1986-1994
Inger Gunnarsson Östra Takene 1986-1988
Anna-Gretha von Bremen Norra Höke 1987-1998
Per Johansson Östra Takene 1993-
Margareta Berghel Knöstad 1993-1998
Aina Isaksson Norra Ed 1993-1997
Carl-Johan Ivarsson Västra Takene 1995-
Inger Gunnarsson Östra Takene 1998-
Karl-Erik Anteryd Ranglebyn 1998-
Margit Eriksson Bolet 1998-

Källor:
Sockenstämmoprotokoll 1692-1862
Kyrkostämmoprotokoll 1863-ca 1930
Kyrkorådsprotokoll ca 1930-

Forskare:
Carl-Johan Ivarsson, V Takene i Kila 1999

Läs mer om kyrkvärdarna i Kila under 1800-talet