Kila Hembygdsförening


Hembygdsgården

Rivningshot av ett gammalt hus, blev starten för Kila hembygdsförening. Året var 1981 och huset var stamfastigheten för Sommarstugeföreningen på Harnäs. Initiativtagare till hembygdsföreningen var Carl-Olov Sävö. Ytterligare ett namn bör nämnas, och det är Gösta Takman som med sin yrkesskicklighet och sina kontakter, drev restaureringsarbetet till att bli den hembygdsgård som vi nu har, och som vi kallar Mor Annas stuga på Harnäs. "Mor Anna" hette Anna Andreasson, och var den sista privata ägaren av gården. En släktutredning på "Mor Anna", Anna Kajsa Ros, och hennes make Axel Andreasson finns här.

Aktiviteter

Kilaveckan i juli varje år har för hembygdsföreningen inneburit visning av, som vi tror, 1700-talshuset, hantverkare och den avslutande friluftsgudstjänsten. Hembygdsgården öppnas vid andra tider efter överenskommelse. Utöver Mor Annas stuga med äldre möbler och utrustning, finns ett härbre, och i ladugården ett muséum med många gamla bruksföremål.

Dokumentation

Dokumentation är ett av hembygdsföreningens syfte, och här bör nämnas Anders Lignells Kilaboken, som gavs ut för några år sedan. Den förelåg tidigare endast i ett handskrivet exemplar. Nu kan alla som är intresserade av Kila, Tveta och Svanskog från forntiden till 1850-talet, få del av denna information. Torpinventering har gjorts för västra Kila. För östra Kila har arbete med torp och hemman gjorts i Kila Östra Bygdegårdsförenings regi, som även ger ut register till socknens kyrkböcker. Hembygdsföreningens senaste alster är häften om gamla medeltidskyrkan, om verksamheten på Kvarnberget och utdrag ur domböckerna.

Utdrag ur hembygdsföreningens stadgar

-Föreningens ändamål skall vara att främja och bevara kulturarv, minnen, föremål, byggnader och boplatser från gången tid till kommande generationer.
-Medlemskap kan erhållas av enskild person, förening eller sammanslutning, som önskar stödja föreningens syften.

Hembygdsföreningens hemsida.